Místo: Cekov (Zekow, Čekov, Četkov), Holoubkov (Holoubkau), Cheznovice (...
Datace: 1877-1895 +, +i

IIP Image

Zoom in / Přiblížit / Vergrößen Zoom out / Oddálit / Verkleinern Default image dimesions / Do základní velikosti / Normal Breite und Weite Toggle full page / Přepnout na celou obrazovku / In Vollbild
Rotate / Otočit / Drehen  
Preserve viewport / Zachovat parametry / Parameter erhalten
    First image / První snímek / Erste Bild Previous image / Předchozí snímek / Vorheriges Bild
Go / Přejít / Gehe
/ 0
Next image / Další snímek / Nächstes Bild Last image / Poslední snímek / Letztes Bild