Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů

Informace o matrikách

Vážení uživatelé,

na přelomu roku 2013 a 2014 bylo dokončeno zveřejnění všech digitalizovaných matrik, které jsou v péči Státního oblastního archivu v Plzni, na domovský portál Porta fontium. Zároveň bylo ukončeno jejich zobrazování na webu Acta Publica. Přechod byl spojen s určitými technickými potížemi, které způsobily dočasné problémy s přístupností Porta fontium. Za tyto technické problémy se Vám omlouváme a děkujeme za projevenou trpělivost a shovívavost.

Slavnostní prezentace Portálu „Porta fontium“

Webový portál „Porta fontium“ byl slavnostně dne 22. listopadu za přítomnosti PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele archivní správy a spisové služby MV ČR, dr. Adalberta Weiße, Ministeriálního ředitele Bavorského státního ministerstva pro vědu, výzkum a umění a Brigitty Brunnerové, vládní prezidentky Horní Falce, představem veřejnosti. Webový portál „Porta fontium“ je výsledkem projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“, financovaného z prostředků programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a České republiky.

Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku

Logo Ziel 3 - Cíl 3Odborná konference v rámci projektu Evropské unie

Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi.

Česko-německá archivní konference se uskuteční v Chebu ve dnech 21. – 23. května 2012 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb. Jedná se o odborné pracovní setkání českých a německých archivářů ze západních Čech, Saska a Durynska. Zamýšleným cílem je v neposlední řadě navázání živých osobních kontaktů, které budou nadále využívány pro získávání rešerší a k výměně potřebných informací. Samozřejmě budou zodpovězeny také otázky organizace archivů, historie a tvorby fondů i přístupnosti archiválií.

Stránky